Foto: SEGES Innovation

Foto: SEGES Innovation

Sätt kryss i kalendern för Think Piglet-kongressen 21-22 september 2023

Danska uppfödare har fått nya riktlinjer för utfodring av grisar sedan utfasningen av zink trädde i kraft den 26 juni 2022.

Därför har det tidigare toppmötet Zero Zinc Summit ersatts av konferensen Think Piglet, som kommer att hållas för första gången på Crowne Plaza Copenhagen Towers den 21-22 september 2023. Konferensen kommer att vara en plattform för grisexperter från hela världen där de kan träffas och dela med sig av sina kunskaper om hälsa, näring, utfodringsstrategier och mycket annat som rör grisar och deras välbefinnande. Think Piglet är mycket välkommet eftersom de nya riktlinjerna kräver nya metoder och rutiner i danska grisstallar.