Foto: Landbrug & Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

Lösdrift är framtiden för danska suggor

Lösdrift är framtiden för danska suggor

I september 2022 presenterade Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris, Landsforeningen af Danske Svineproducenter och Danske Svineslagterier – en vision för framtidens grisuppfödning. Den innehåller bland annat en tydlig rekommendation om att lösdrift är framtiden för danska suggor. Rekommendationen är att det från och med 1 januari 2023 endast byggs nya stall som är inredda för lösdrift i alla delar av stallen, inklusive grisningsstallet. Därmed ligger den danska gris- och grisköttsektorn före EU-lagstiftningen.

I visionen har det varit avgörande att både grisuppfödare och livsmedelsproducenter stod enade bakom rekommendationerna för framtiden. Det innebär att den enskilde jordbrukaren kan känna sig trygg med att alla arbetar i samma riktning.

I en nyligen avslutad ansökningsomgång hos Landbrugsstyrelsen, Miljø og Klimateknologi 2022, har danska jordbrukare ansökt om bidrag för att bygga sammanlagt 6 500 nya stior för lösgående, digivande suggor. Det har varit ett stort intresse för att ansöka om bidrag till en förbättrad djuromsorg i grisstall. Den danska livsmedelsministern har försäkrat att alla jordbrukare som ansökt om bidrag för att bygga stior för lösgående, digivande suggor kommer att få bidrag.

Idag finns det cirka 9 750 stior för lösgående, digivande suggor i Danmark. Ansökningarna om stöd för mer än 6 500 nya grisstior är en betydande ökning av antalet stior och ett tydligt tecken på att rekommendationen om lösdrift i grisningsområdet genomförs fullt ut av de enskilda jordbrukarna runt om i landet. Grisuppfödarna ser lösdrift som framtiden för danska suggor.