Foto: Landbrug & Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

Nytänkande kring grisfoder kan minska jordbrukets koldioxidavtryck

Det danskat jordbruket ska vara klimatneutralt till 2050. Det danska Folketinget har med hjälp av klimatlagstiftningen bestämt att en sänkning med 70 procent ska ske redan 2030. För att nå målet på bästa sätt har företag och forskare gått samman för att minska koldioxidavtrycket för grisfoder. Det är ett viktigt initiativeftersom omkring 70 % av grisarnas klimatavtryck kommer från foderblandningar. Med andra ord finns det behov av färdiga foderblandningar, som har ett lägre klimatavtryck.

EU har lagt särskild vikt vid att ta fram metoder för att mäta klimatavtrycket i grisarnas foder. Databasen Global Feed LCA Institute (GLFI) beräknar klimatavtrycket för djurfoder. Den visar att palmolja och icke-certifierade sojaprodukter är typiska ingredienser i grisfoder som ökar klimatavtrycket. Genom att utelämna de två ingredienserna kan fodrets klimatavtryck minska med upp till 50 %, om man räknar in markanvändningen (LUC) i redovisningen.

Trots att flera foderföretag har använt andra fettkällor, eller har minskat fetthalten, är det fortfarande viktigt att tänka om när det gäller ingredienserna till grisfoder för att minska klimatavtrycket.

Det är viktigt att vi tillsammans med innovationsföretag och universitet kan utveckla lösningar som kan sänka utsläppen av koldioxid från danskt griskött, säger Christian Fink Hansen, sektordirektör på Landbrug & Fødevarers Sektor for Gris.

SEGES Innovation och flera välkända danska foderföretag har gått samman för att hitta alternativa lösningar för foderblandningar med ett mindre avtryck. De danska företagen, däribland DLG, Danish Agro, BAT Agrar och Hedegaard, har lämnat förslag på en mer klimatvänlig foderblandning för slaktgrisar.

Resultaten har visat att användningen av danska proteingrödor, som bönor och ärtor, har större möjligheter att minska klimatavtrycket. Det är en bättre lösning än att använda solros- och rapsmjöl/kakor i stället för sojamjöl.

Vi arbetar med välkända proteinkällor som raps, hästbönor och ärtor, men det används också fler alternativa proteinkällor som grönt protein, säger Tina Sødring Bech Petersen, specialkonsulent på SEGES Innovation.

DLG, Danish Agro, BAT Agrar och Hedegaard har lämnat förslag på en mer klimatvänlig foderblandning för slaktgrisar. Fodret från framförallt Hedegaard visar på ett bättre foderutnyttjande, medan fodret från de andra tre företagen minskar klimatavtrycket med cirka 50 % jämfört med kontrollgruppen.

Även från politiskt håll finns förväntningar på att minska Minskningen av grisfodrets koldioxidavtryck. Därför blir det viktigt för grisuppfödarna att överväga vilka foderblandningar som ska användas i framtiden. På sikt kan grisuppfödare räkna med att det bland annat kommer att finnas en bilaga till fodret där klimatavtrycket framgår. För att få vägledning kan grisuppfödare även använda det digitala verktyget ESGreen Tool, Sökresultat (branschinfo-kott.se) som ger uppfödaren en inblick i hur en förändring av foderblandningen kan påverka gårdens totala klimatavtryck.