Foto: Landbrug & Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

Danmarks livsmedelsexport slog rekord 2022

Den danska livsmedelsbranschen nådde nya höjder under 2022 med rekordstor export, vilket gynnar både dansk ekonomi och välfärd.

Förra året ökade exporten den danska livsmedelsbranschens, vilket innebar att den totala exporten uppgick till cirka 190 miljarder danska kronor.

Det är naturligtvis positivt att det gick så bra för Danmarks livsmedelsbransch. Det ger ett uppsving för både den nationella ekonomin och vår välfärd. Vi inom branschen är glada för att bidra till det danska samhället i en tid då stigande kostnader sätter press på alla delar av landet, säger direktören för Landbrug & Fødevarer, Flemming Nør-Pedersen.

Tyskland, Sverige, Storbritannien och Polen var bland Danmarks största tillväxtmarknader 2022.

Exporten ökade förra året inom 16 av 17 produktkategorier. Mest betydande var exporten av mejeriprodukter, som ökade med 30 procent. Detta beror främst på den begränsade globala mjölkproduktionen, vilket har drivit upp priserna på mejeriprodukter.

Bland de länder som ökade importen av danska livsmedel från januari till oktober 2022 återfinns främst Tyskland, Sverige och Storbritannien. Jämfört med samma period 2021 ökade exportintäkterna till dessa länder med 23 %, 18 % respektive 21 % i exportintäkter jämfört med samma period 2021.

Det är dock inte bara stigande priser som ligger bakom rekordet. Mängden exporterade varor har också ökat, vilket tyder på en konkurrenskraftig industri.

Eksporttilväxt för griskött
Den totala danska exporten av ton griskött, inklusive levande djur, minskade med 3 % under perioden januari-oktober 2022 jämfört med samma period 2021. Tyskland, Sverige, Storbritannien och Polen hörde dock till Danmarks största tillväxtmarknader 2022.

Den totala exporten av griskött till Polen uppgick till 286 069 ton under perioden januari – oktober 2022. Det är en ökning med 19,4% jämfört med samma period 2021.

Exporten av griskött till Tyskland under perioden januari-oktober 2022 uppgick till 345 560 ton, vilket är en ökning med 6 % jämfört med 2021.

Exporten till Sverige under samma period ökade med 15 % jämfört med 2021 och uppgick till 23 123 ton. Exporten av griskött till Storbritannien uppgick till 125 321 ton under perioden, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med samma period 2021 med en liten ökning på 0,7 %.

Vind i seglen trots energikris
Trots ett turbulent år med skyhöga energi- och råvarupriser har Danmark lyckats med att öka försäljningen på de globala marknaderna inom de flesta råvarugrupper.
Detta är ett exempel på den solida livsmedelsbransch som vi har i Danmark. En bransch som klarar av att stå emot motvind och anpassa sig till de globala marknadsförhållandena, säger Martin Brauer, chefsekonom på Landbrug & Fødevarer.

Men danska livsmedelbranschen har inte nödvändigtvis nått toppen ännu. Trots ett rekordår kommer exporten troligen att nå samma nivå 2023.

Den nuvarande krisen kommer att följa oss in i 2023, vilket gör det svårt att förutsäga utvecklingen på den globala marknaden. Livsmedelssektorn påverkas dock inte så lätt av marknadscykler och därför kommer efterfrågan på livsmedel sannolikt att hamna på ungefär samma nivå i å. Oavsett hur den omgivande marknaden utvecklas, säger Martin Brauer.