Foto: Landbrug & Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

Trender för grisköttet 2023

Enligt Karsten Flemin, marknadsanalytiker för analys och statistik på Landbrug & Fødevarer, finns det fler trender inom framförallt grisuppfödning och -export av griskött som anger tonen för hur 2023 kommer att utvecklas. Under första halvåret förväntas 10-15 procent färra grisar att slakta i Danmark. Det finns flera anledningar till detta. För det första har många gårdar med slaktgrisar i Danmark stängts under det senaste året i Danmark. Denn utveckling har kommit efter en annars stabil nivå under de senaste två åren.

Lägsta grisbeståndet på 25 år
I likhet med andra europeiska länder minskar också det danska grisbeståndet. Den 1 januari 2023 låg det danska grisbeståndet på 11,5 miljoner. Det är 1,6 miljoner färre grisarjämfört med samma tidpunkt förra året. Det innebär att grisbeståndet har minskat med 12,2 procent på ett år, vilket betyder att beståndet nu är det lägsta på 25 år. Det skriver Danmarks Statistik här.

Exporttendenser
Medan antalet grisar minskar i Europa återhämtar sig nu grisproduktionen i Kina och på andra asiatiska marknader som har drabbats hårt av afrikansk svinpest. Det innebär att EU:s grisköttsexport till dessa asiatiska marknader minskar. Dessutom ökar konkurrensen från amerikanska producenter till följd av de sjunkande amerikanska grisköttspriserna.
Sammantaget innebär detta att exporten till de asiatiska marknaderna ligger på en mycket låg nivå i början av 2023.

Konsumenttrender på marknaden
I en undersökning om konsumenttrender som Norstat genomfört på uppdrag av Landbrug & Fødevarer finns det ett tydligt fokus på extrapriser och billigare mat. Mer än var tredje konsument undviker matsvinn i allt större utsträckning. När det gäller griskött ansåg 40 procent av de tillfrågade detta livsmedel produkt har blivit dyrare under de senaste månaderna, vilket också har inneburit att en av fem tillfrågade har köpt billigare griskött än vad de brukar göra.