Think Piglet

Internationell konferens om djuromsorg och grisuppfödning

21-22 september samlar Landbrug & Fødevarers Sektor for Gris samt SEGES Innovation experter på smågrisars hälsa och näring från hela världen. Konferensen är på Crowne Plaza i Köpenhamn.

Djuromsorg och hälsa är särskilt viktigtför dagens grisuppfödning. Därför är det väsentligt att dela med sig av innovationer och nya trender.

- Kunskap är nödvändigt för att smågrisar ska överleva. Det gäller inte bara kullarna från de högproduktiva suggorna, utan det är också en framgångsfaktor för alla som föder upp smågrisar, säger Christian Fink Hansen, sektorsdirektör för Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris.

Framstående forskare
Under konferensens två dagar har de mest framstående forskarna inom området handplockats för att presentera de senaste resultaten inom området. Bland de många forskarna finns Vivi Aarestrup Moustsen, Ph.d. och chefsforskare på SEGES Innovation, Thomas Sønderby Bruun, seniorspecialist på SEGES Innovation, och Yolande Seddon, Ph.d. Och biträdande professor vid University of Saskatchewan i Kanada.

- Vi har lagt ner mycket arbete på få hit forskare som kan presentera spännande resultat inom sina områden och ge insikter i hur vi gör produktionen i grisningsstallen ännu bättre vad gäller djuromsorg och produktivitet, säger Karl Pedersen, chefsforskare på SEGES Innovation och medlem av den vetenskapliga kommittén.

Sex forskningsområden

Konferensen fokuserar på sex forskningsområden för uppfödning av smågrisar:

  1. Utfodringsstrategier för suggor före grisning
  2. Utfodring av suggor för högre mjölkproduktion
  3. Immunitet hos smågrisar
  4. Utfodring av spädgrisar före avvänjning
  5. Skötsel av suggor med stora juver
  6. Att inreda grisningsstallet

Fakta om konferensen:

  • Konferensen äger rum på Crowne Plaza i Köpenhamn den 21-22 september 2023.
  • För ytterligare information om föredragshållarna kan du läsa programmet för de två dagarna här