Källa: InterPIG 2021

Källa: InterPIG 2021

Danska grisar bland de mest effektiva i världen

Enligt de senaste InterPIG-siffrorna (2021) är Danmark ett av de mest produktiva länderna i världen när det kommer till grisuppfödning – både vad gäller avvända grisar per år och i förhållande till daglig tillväxt. Danmark hade de lägsta produktionskostnaderna per kg slaktkropp i EU-InterPIG 2021. Danmark uppnådde ett resultat på 0,30 DKK/kg slaktkropp, endast överträffat av USA, Kanada och Brasilien. Produktionskjostnaden för USA var på 2,76 DKK/kg slaktkropp.

Detta beror framför allt på ett effektivt avelsprogram samt grisuppfödarnas förmåga att implementera ny kunskap. Bland länder med betydande grisproduktion är Danmark ledande när det gäller produktionskostnader. Danmark hade de lägsta produktionskostnaderna i Europa 2021 och var betydligt bättre än andra grisproducerande länder. Danmarks grisuppfödare arbetar hårt för att behålla denna position.