Foto: Landbrug & Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

EU-kommissionen lägger fram lagförslag om djurtransporter

Europeiska kommissionen har föreslagit nya regler för transport av djur. Förslagen är långtgående, men löser inte de utmaningar som finns i hela EU.

Varje år transporteras över 1,6 miljarder djur inom och ut från EU. Den nuvarande lagen om djurtransporter har inte reviderats sedan 2004. Eftersom det finns både tekniska och vetenskapliga bevis samt ny kunskap om transporter kommer detta att ligga till grund för ny lagstiftning inom detta område.

 

Lagförslaget presenterades av kommissionen i början av december. Det är en del av strategin "Från jord till bord", som arbetar för en hållbar jordbruks- och livsmedelsproduktion i EU. Några av de mer intressanta delarna i förslaget handlar om nya krav på transporttid, utrymmeskrav samttemperaturkrav vid djurtransporter.

 

Enligt Trine Vig, chefskonsult på Landbrug & Fødevarer, löser kommissionens förslag dock inte de grundläggande utmaningarna med att upprätthålla de befintliga reglerna. Man skärper kraven för de företag som redan går bra snarare än att lyfta de som skulle behöva bli mycket bättre, vilket är helt avgörande för att få ett lyft inom djuromsorgen och själva anledningen till att revideringen görs.

 

Kommissionen föreslår bland annat följande:

  • slaktdjur får transporteras i högst 9 timmar.
  • djur som är avsedda att användas som livsmedel får transporteras i högst 21 timmar, varefter de måste vila i 24 timmar och sedan nå sin slutdestination inom ytterligare 21 timmar.
  • Utrymmeskravet för grisar ökar med upp till 40 %.
  • Striktare restriktioner för djurtransporter vid temperaturer under 5 grader och över 25 grader.
  • Implementeringsfas på 5 år.

- Detta är kommissionens förslag. Nu väntar en lång förhandlingsprocess och flera separata processer innan vi vet hur den slutliga lagstiftningen på området kommer att se ut, förklarar Trine Vig, chefskonsult på Landbrug & Fødevarer.

 

Lagförslaget kommer först att gå till Europaparlamentet och Europeiska ministerrådet. Denna process kan ta längre tid. Det är inte osannolikt att vi kommer att behöva vänta till 2025 innan den slutliga lagen är klar.

 

I Danmark transporteras slaktgrisar redan under en relativt kort tid. Därför är bedömningen att de nya restriktiva kraven för transport till slakt inte kommer att påverka den nationella transporten av danska slaktgrisar.