Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Hållbarhet

Det är stort fokus på miljöeffektivitet inom produktionen av griskött. Det beror på att de danska livsmedelsföretagen arbetar målriktat med att producera mer med färre resurser och mindre miljöbelastning.

För att säkra en hög livsmedelssäkerhet använder slakterierna mycket vatten och energi i samband med rengöring och kylning. Slakterierna i Danmark har dock lyckats sänka energiförbrukningen med mer än en tredjedel de senaste årtiondena och har sänkt vattenförbrukningen väsentligt under samma period.