Köttkor

En god djuromsorg är viktig för nötkreaturets trivsel och får stort fokus i Danmark. Djuren betar på gräs under sommaren och de flesta kreaturen går i lösdrift på vintern på ett område med djupströ i ett öppet, naturligt och ventilerat stall.

Under många år har branschen arbetat intensivt för att förbättra omgivningarna för kreaturen med bl.a. bättre hälsa och inredning av stallarna.

En stor del av köttkreaturen i Danmark betar på naturområden och vårdar därmed sina klövar på det mjuka gräset. Kreaturet får mer motion och har ett mer naturligt beteende när de betar ute. Att gå och beta på gräs ger därför köttkreaturen en bättre trivsel. Alla köttkreatur i Danmark går på gräs.

Alla kor som ger mjölk till flera kalvar samtidigt och som inte används som mjölkkor går på gräs under sommarhalvåret, och ca 25 % går ute året runt med tillgång till stall, skydd eller liknande.

Branschen har en positiv inställning till att sprida kunskap om djurens förhållanden, vilket bl.a. sker genom arrangemang med öppna stall i hela landet. Alla som är intresserade är välkomna att besöka de olika anläggningarna och lära sig mer om lantbruket.