Köttkor

En god djuromsorg är viktig för nötkreaturets trivsel och får stort fokus i Danmark. Djuren betar på gräs under sommaren och de flesta kreaturen går i lösdrift på vintern på ett område med djupströ i ett öppet, naturligt och ventilerat stall.

Under många år har branschen arbetat intensivt för att förbättra omgivningarna för kreaturen med bl.a. bättre hälsa och inredning av stallarna.

En stor del av köttdjuren i Danmark betar på naturområden och vårdar därmed naturen till förmån för bland annat den biologiska mångfalden. Kreaturen får mer motion och har ett mer naturligt beteende när de betar ute. Att gå och beta på gräs ger därför köttkreaturen en bättre trivsel. Alla köttdjur i Danmark går på gräs under sommarhalvåret.

Kalvarna föds i en välbeströdd kalvningsbox eller på gräs. De flesta kalvarna föds under perioden februari till maj och går på gräs under sommarhalvåret tillsammans med sina mödrar, tills de är frånvanda i september/oktober.

Cirka 15 % går ute hela året med tillgång till stall, skydd eller liknande.

Branschen har en positiv inställning till att sprida kunskap om djurens förhållanden, vilket bl.a. sker genom arrangemang med öppna stall i hela landet. Alla som är intresserade är välkomna att besöka de olika anläggningarna och lära sig mer om lantbruket. Åbent Landbrug har mer än 80 000 besökare varje år.