Slaktkalvar

Det är viktigt att kalvarna trivs och har en bra miljö. De flesta går i gemensamma boxar med djupströ och en del i bås från att de är fem månader gamla.

Kalvarna föds i en välbeströdd kalvningsbox eller på gräs. De flesta kalvarna föds under perioden februari till maj och går på gräs under sommar­halvåret tillsammans med sina mödrar tills de är frånvanda i september/oktober.

En veterinär utför omsorgsbesök hos kalvarna och de allra flesta bestånden med slaktkalvar får ytterligare minst fyra årliga rådgivningsbesök där beståndets veterinär tillsammans med bonden bedömer kalvarnas hälsa, och sätter igång handlingsplaner om förbättringar krävs.

Kalvarna föds i mjölkdjursbesättningar, i kalvningsboxar med mycket strö. Kalvarna får mjölk minst två gånger dagligen och efter några dagar erbjuds de också kalvfoder. Efter 2-4 veckor flyttas de till en slaktkalvsbesättning, där de går i mindre flockar med andra kalvar i samma ålder. Alla besättningar med en besättningsstorlek på minst 200 kalvar får, liksom andra boskapsbesättningar, minst två årliga besök av besättningsveterinärer med fokus på djuromsorgen. Dessutom får de allra flesta slaktkalvsbesättningar ytterligare minst fyra årliga rådgivningsbesök, där besättningsveterinären i samarbete med lantbrukaren bedömer kalvarnas hälsa och initierar handlingsplaner om förbättringar behövs.

Ca 50 % av slaktkalvarna i Danmark produceras efter omsorgskonceptet Dansk Kalv. Syftet med Dansk Kalv är att leverera en unik produkt som ger konsumenterna en god matupplevelse. Det sker bl.a. genom att ställa extra höga krav på exempelvis stallarna och välbefinnandet bland kalvarna.