Slaktkalvar

Det är viktigt att kalvarna trivs och har en bra miljö. De flesta går i gemensamma boxar med djupströ och en del i bås från att de är fem månader gamla.

Kalvarna föds i en välbeströdd kalvningsbox eller på gräs. De flesta kalvarna föds under perioden februari till maj och går på gräs under sommar­halvåret tillsammans med sina mödrar tills de är frånvanda i september/oktober.

En veterinär utför omsorgsbesök hos kalvarna och de allra flesta bestånden med slaktkalvar får ytterligare minst fyra årliga rådgivningsbesök där beståndets veterinär tillsammans med bonden bedömer kalvarnas hälsa, och sätter igång handlingsplaner om förbättringar krävs.

Kalvarna flyttas från uppfödningsbeståndet, dvs. mjölkproducenten, till specialiserade slaktkalvs­producenter när de är 2-4 veckor gamla och väger 55-60 kg. Kalvarna utfodras med mjölk­ersättning, kraftfoder och hö till de är ca 8 veckor gamla och vänjs av med mjölken. Därefter utfodras kalvarna med valsat korn, kraftfoder, hö och eventuellt majs. Producenterna fodrar kalvarna tills de väger mellan 400 och 500 kg.

Ca 50 % av slaktkalvarna i Danmark produceras efter omsorgskonceptet Dansk Kalv. Syftet med Dansk Kalv är att leverera en unik produkt som ger konsumenterna en god matupplevelse. Det sker bl.a. genom att ställa extra höga krav på exempelvis stallarna och välbefinnandet bland kalvarna.