Kvalitet

En hög hälsonivå är viktigt för att kunna garantera kött av god kvalitet. Veterinärkontroll och lag­stiftning är två faktorer som bidrar till att säkra en hög standard. En grundlig kontroll är konsumentens garanti för att hygienen på slakteriet är i topp.


Veterinärkontrollen och lagstiftningen i Danmark är mycket sträng och täcker in allt från djurens uppväxt hos lantbrukaren till kontroll av samtliga djur på slakteriet. Nötkött ska märkas med ursprung så att man alltid kan se var djuret är fött, uppväxt, slaktat och förpackat. Läs mer om spårbarhet.

Nötkött kännetecknas bland annat av:
  • Slakt efter moderna principer och BSE-säker slaktmetod
  • Klassificering efter EUROP-systemet*, som delar in köttet efter kvalitet
  • Hormonfritt

Kvaliteten på danskt nöt- och kalvkött är generellt mycket hög. Djur som är färdigvuxna anses vara bättre kött och därför försöker producenten leverera färdigvuxna djur som ger en bra form­klassificering och fetthalt, eftersom det ger den bästa avräkningen.

Dansk Kalv är en specialproduktion där utvalda bönder har kontrakt på att föda upp djur under mycket bestämda och kontrollerade former. Det ställs bl.a. en lång rad särskilda krav på etik, hälsa, välfärd och plats för kalvarna. Kalvarna väger max. 240 kg (slaktvikt) och är under 10 månader gamla vid slakt. Kalvköttet har en lägre fetthalt än kött från äldre djur och kvaliteten är därför i topp. Syftet med konceptet är att ta fram ett unikt kalvkött som ger konsumenten en god smakupplevelse. Det sker i ett dynamiskt och styrt samarbete mellan bonden, slakteriet och detaljhandeln.

* EUROP-systemet klassificerar kreatur efter fem parametrar: slaktkroppens vikt, kategori, fetthalt, form och färg. Kreatursslakterierna kontrolleras löpande genom oanmälda kontrollbesök av Klassificeringskontrollen

 

Visste du:

  • Kalvkött är från djur som är högst 10 månader gamla.
  • Ungnötkött är från djur som är mellan 10 och 24 månader gamla.
  • Nötkött är från djur som är äldre än 24 månader