Livsmedelssäkerhet

I kreatursproduktionen säkras livsmedelssäkerheten i hela kedjan, från fodret på marken via kon i stallet och tills köttet ligger i kyldisken i affären. En hög kontroll säkrar hög livsmedelssäkerhet.

Den höga livsmedelssäkerheten, en effektiv kontroll, möjligheten att när som helst kunna spåra nötköttet tillbaka till producenten och inte minst nötköttsbranschen som arbetar målriktat för att hela tiden utvecklas och förbättras, är bara några av de faktorer som garanterar en vara av hög kvalitet till konsumenten.

Spårbarheten hos livsmedel är viktig för att kunna säkra en hög köttkvalitet i Danmark. Registreringar under hela processen säkrar dessutom möjligheten att känna till kreaturets ursprung.