Miljö och klimat

Nötkött är känt som en stor klimatbov, men i en livscykelanalys konkluderar forskare från Århus Universitet i Danmark att nötköttets totala klimatpåverkan är mer nyanserad än så.

Analysen visar att kött från mjölkkor är mer skonsamt för klimatet. Den totala belastningen för klimat och miljö är ca en tredjedel lägre vid produktion av kalvar och ungdjur från mjölkraser jämfört med produktion av köttraser.

Det beror främst på foderåtgången som i köttdjurs­­produktionen är högre per kg kött än vid mjölkdjursproduktion. Fodret i köttdjursproduktionen går uteslutande till att göra kalvarna feta. I mjölkdjursproduktionen finns det dock en extra dimension eftersom det först och främst ska användas för att främja mjölk­produktionen, vilket ökar foderutnyttjandet.

Undersökningen visar också att köttproduktion i motsats till mjölkproduktion kan främja bio­diversiteten i naturen - dvs. mångfalden av exempelvis växter. Bio­diversiteten blir större på fleråriga gräsmarker som betas av idisslande kreatur än på marker med ettåriga grödor som korn, vilket används som foder i mjölkproduktionen.

80 % av nöt- och kalvköttsproduktionen i Danmark är baserad på djur från mjölk­produktionen. Kött från köttkreatur har dock sitt berättigande eftersom köttkreatur betar av och vårdar naturområden och stora gräsarealer som behöver vårdas för att ge en god biodiversitet och miljö.