Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Salmonella

Salmonella Dublin är en av flera typer av salmonellabakterier som kan smitta kor. Salmonella Dublin är dessutom zoonotisk och smitt­spridning till människor kan förekomma.

I köttproduktionen övervakas förekomsten av Salmonella Dublin genom att slaktblod undersöks för antikroppar. I mjölkbestånd övervakas antikroppsnivån för Salmonella Dublin i tank­mjölken fyra gånger om året, vilket är ett direkt mått på förekomsten av Salmonella Dublin i beståndet.

Om ett bestånd visar sig vara positivt genom en antikroppsreaktion, ska beståndet ha en handlings­plan för bekämpning samt undersökas närmare. Vid fynd av bakterien Salmonella Dublin ska kreatur från bestånden särslaktas och slakt­kroppen ska genomgå en bakteriologisk undersökning. Dessutom har slakterierna en färskkötts­övervakning som genom stickprov ska säkra att bearbetat nötkött inte förorenas med Salmonella Dublin under slaktprocessen.

Läs mer om salmonellaövervakning under slakt.