Salmonella

Salmonella Dublin är en av flera typer av salmonellabakterier som kan smitta kor. Salmonella Dublin är dessutom zoonotisk och smitt­spridning till människor kan förekomma.

I köttproduktionen övervakas förekomsten av Salmonella Dublin genom att slaktblod undersöks för antikroppar. I mjölkbestånd övervakas antikroppsnivån för Salmonella Dublin i tank­mjölken fyra gånger om året, vilket är ett direkt mått på förekomsten av Salmonella Dublin i beståndet.

Om ett bestånd visar sig vara positivt genom en antikroppsreaktion, ska beståndet ha en handlings­plan för bekämpning samt undersökas närmare. Vid fynd av bakterien Salmonella Dublin ska kreatur från bestånden särslaktas och slakt­kroppen ska genomgå en bakteriologisk undersökning. Dessutom har slakterierna en färskkötts­övervakning som genom stickprov ska säkra att bearbetat nötkött inte förorenas med Salmonella Dublin under slaktprocessen.

Läs mer om salmonellaövervakning under slakt.