Transport och utbildning

Djuromsorgen spelar en viktig roll även under transport, t.ex. från bonden till slakteriet. Här gäller särskild lagstiftning som säkrar att djuret inte lider av överbelastning under transporten.

Nötkreatur ska transporteras från bonden till slakteriet och det är viktigt att kreaturen trivs även här och inte tar skada. Chaufförer och medhjälpare ska ha genomgått en utbildning om skyddande av djur under transport och får efter avklarad examen ett kompetensbevis utfärdat som ska medföras under transporten. Kompetensbeviset gör bl.a. att chauffören kan bedöma om ett djur kan transporteras eller ej. Om tvivel uppstår ska veterinären kontaktas. Transporter med djur får inte överskrida 8 timmar såvida inte särskilda krav uppfylls.

Djuren ska vara lämpade för transport, dvs. att sjuka eller skadade kreatur endast får transporteras under särskilda förhållanden. Djur som kan vålla skada på varandra ska hållas åtskilda, t.ex. djur i olika storlek, med och utan horn och djur som är fientligt sinnade gentemot varandra.

Dräktiga nötkreatur, kor som precis har kalvat och kalvar under 10 veckor har dessutom särskilda regler när det gäller transport

Krav på transportbilen

Transporter av djur i Danmark får ej överskrida 24 timmar. Transportmedlet ska vara godkänt för transport och golvet i transportmedlet ska vara försett med lämpligt strö, t.ex. halm, sågspån eller motsvarande absorberande material för uppsugning av urin och avföring. Ströet ska anpassas efter arten och antalet djur samt tid och väderförhållande.

Fordonet är utrustat med luftfjädring och är uppdelat med skiljeväggar så att nötkreaturen kan stå i mindre grupper. Dessutom finns det krav på utrymmet så att djuren inte trängs, samtidigt som de kan stötta varandra.