Hållbarhet

Nötköttsbranschen har ett starkt fokus på hållbarhet, både i primärproduktionen och på slakterierna.

Miljöbelastningen varierar beroende på bl.a. djurens ålder, om djuret går inne eller ute och vilken typ av foder de får. Den varierar även beroende på vilket slags kött det gäller, t.ex. vilken styckdetalj det rör sig om och hur ljust eller mörkt köttet är. Kalvkött påverkar exempelvis inte miljön i samma utsträckning som kött från mjölkkor eller biffkor. Branschen har i många år arbetat för att minska miljöbelastningen från produktionen.

Nötkreatur används primärt till produktion av antingen mjölk eller kött. Därför skiljer man på mjölk- och köttdjur när man pratar om hållbarhet i nötköttsproduktionen. I båda fallen utnyttjas dock djuret fullständig och djurens resurser används fullt ut, t.ex. används djurets skinn till väskor och skor.

Läs mer om hållbarhet i primärproduktionen.