Kvalitet

 

EUROP-systemet implementerades av Europeiska ekonomiska gemenskapens förordning 1981. Syftet var att skapa gemensamma ramar för klassificering av vuxna kreatur i EU och göra definitionerna av kroppsbyggnadsklasser och fettklasser mer precisa. Behovet av en gemensam kategorisering uppstod när medlemsstaterna startade den gemensamma marknaden för nötkött 1968 då pris och rapportering blev obligatoriskt. I Europa formklassas nötkött efter EU:s handelsklasser, det så kallade EUROP-systemet som delar in köttet efter dess kvalitet. EUROP-systemet klassificerar nötkreatur efter fem parametrar: Slaktkroppens vikt, kategori, fetthalt, form och färg. Kreatursslakterierna kontrolleras löpande genom oanmälda kontrollbesök av Klassificerings­kontrollen.

Bedömningen av nötkött innefattar tre olika kvalitetstyper: Slaktkvalitet, köttkvalitet och etisk kvalitet.

Slaktkvalitet

 • Klassificering av form, färg och fetthalt
 • Slaktprocent
 • Kroppens kött- och fettinnehåll

Köttkvalitet

Köttkvaliteten består både av den hälso- och näringsmässiga kvaliteten och ätkvaliteten.

Hälso- och näringsmässig kvalitet:
 • Näringsämnen: Protein, B-vitamin, järn, fett
 • Veterinärkontroll: Sjukdomar, skador
 • Restämnen: Antibiotika, hormoner, pesticider, tungmetaller
 • Mikrobiologi: Campylobacter, E-coli, Listeria, (BSE)
Ätkvalitet:
 • Smak
 • Mörhet
 • Saftighet

En god ätkvalitet påverkas av sådant som djurets ålder och kön, uppväxt och foder, transport samt slakt- och kylprocess, slaktkroppens kvalitet, mognad och i slutänden tillagningsmetod – såsom tid och  temperatur.

Teknisk kvalitet

 • Köttets struktur/utseende
 • Fettmarmorering (IMF)
 • Köttets färg och förmåga att binda vatten (surhetsgrad)
 • Fettets textur och färg

Etisk kvalitet

 • Uppväxt
 • Transport till slakteri
 • Bedövning