Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Raavaragrundlag

2014 slaktades 491 200 nötkreatur i Danmark, varav 215 500 var kor och 209 500 var ungtjurar. Resten bestod av tjurar, kvigor och kalvar.

Antal

2004

2012

2013

2014

Danmarks nötkreatursbestånd

1 645,8

1 606,8

1 614,6

1 563,5

Slaktdjur

607,0

495,7

495,0

491,2

I 1 000 st.