Råvaragrundlag

2017 slaktades 509 200 nötkreatur i Danmark, varav 173 600 var kor och 160 800 var ungtjurar. Resten bestod av tjurar, kvigor och kalvar.

Antal

2004

2013

2015

2017

 2018  2019

Danmarks nötkreatursbestånd

1645,8

1614,6

1 551,9

1 545,4

 1548,3 1512,6 

Slaktdjur

607,0

495,0

510,6

509,2

 533,4  -