Livsmedelssäkerhet

Livsmedel ska vara säkra att äta och fria från oönskade sjukdomar och bakterier som kan vara skadliga för konsumenten. Säkerheten garanteras genom kontroll och övervakning under hela bearbetningsprocessen.

Livsmedelssäkerheten i Danmark är hög och säkras bl.a. genom övervakning av hygien och sjukdomar samt kontroll av livsmedlen av både offentliga myndigheter och företaget självt.

En hög livsmedelssäkerhet säkras bl.a. genom den internationellt erkända metoden HACCP, livsmedelskontroll och olika åtgärder för att undvika sjukdomsframkallande bakterier samt salmonellaövervakning i danska nötkreaturs­bestånd. Allt detta är faktorer som stärker den danska livsmedelssäkerheten.