Salmonellaövervakning

Salmonella är en bakterie och finns i olika typer. En av dem är Salmonella Dublin som drabbar nötkreatur och som kan smitta människor. För att på sikt helt kunna undgå denna bakterie finns en handlingsplan för att utrota Salmonella Dublin i kreatursbestånd, samtidigt som slakterierna noga övervakar förekomsten av Salmonella.

Slakterierna övervakar förekomsten av Salmonella i slaktkropparna genom att utföra så kallade svabb­prov på fem slumpmässigt utvalda slakt­kroppar varje slaktdag.

Danska nötkreatursslakterier har infört 0-tolerans mot Salmonella Dublin. 0-tolerans innebär att man inte accepterar Salmonella Dublin i produkter som går till konsumenterna. Alla nötkreatursbestånd kontrolleras för antikroppar mot Salmonella Dublin – mjölklevererande bestånd genom undersök­ningar av tankmjölksprov och övriga bestånd genom undersökning av slaktblodprover.

Utifrån proverna placeras bestånden i nivå 1, 2 eller 3 efter sannolikheten för att det finns salmonella­bakterier. Ett bestånd i nivå 1 antas vara fritt från Salmonella Dublin. Nivå 2 betyder att beståndet antas vara smittat med Salmonella Dublin medan ett bestånd i nivå 3 är smittat med Salmonella Dublin och sätts under offentlig tillsyn. Djur från bestånd i nivå 3 slaktas under särskilda förhållanden.

En handlingsplan mot Salmonella Dublin har resulterat i en kraftig sänkning av förekomsten av salmonella i den danska nötkreatursproduktionen. Målet med handlingsplanen är att den danska nötkreatursproduktionen ska vara helt fri från salmonella Dublin.

Läs mer om Salmonella.