Sjukdomsframkallande bakterier

Livsmedel ska naturligtvis vara säkra att äta. Därför görs så mycket som möjligt för att säkra att de inte innehåller sjukdomsframkallande bakterier. Livsmedelsföretagens egenkontrollprogram med fokus på t.ex. hygien, kylning och ev. uppvärmning bidrar till att säkra just detta.

Det finns bakterier och andra mikroorganismer överallt. De är en del av naturens kretslopp och vi kan inte existera utan dem. Bakterierna finns också på och i många av våra livsmedel. De flesta bakterier är ganska harmlösa, men en del bryter ner och förstör våra livsmedel och vissa kan även göra oss sjuka, t.ex. sjukdomsframkallande bakterier som salmonella, campylobacter och E.coli STEC.


Några av de sjukdomsframkallande bakterierna kommer från djuren vilket gör att de kan hamna på köttet under slakten. Hanteringen av köttet på slakteriet sker på ett sett så att tillväxt av bakterier undviks, men i kött som inte värmebehandlas kan det finnas bakterier från djuren. De sjukdoms­framkallande bakterierna förstör inte maten – man kan alltså inte märka om de finns i maten genom att titta, lukta eller smaka på den.

Sjukdomsframkallande bakterier i nötkött

Salmonella och E.coli (STEC) är två sjukdomsframkallande bakterier som kan finnas i nötkött. Danmark har i många år arbetat för att sänka nivån av Salmonella Dublin i primär­produktionen, vilket har gett goda resultat. Endast 1,5 % av de mänskliga salmonella-fallen under 2017 berodde på danskt nötkött.


STEC är en av flera toxinproducerande E.coli (STEC) som kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor. I flera länder har man sett stora sjukdomsutbrott på grund av STEC, bl.a. från nötkött. Danmark har ännu inte haft några större utbrott av STEC och bakterienivåerna ses fortfarande som mycket låga.


Läs mer om salmonella i avsnittet om salmonellaövervakning.