Vatten- och energiförbrukning

Fokus på vatten- och energiförbrukningen på nötkreaturs­slakterierna är en viktig faktor för att kunna stärka en miljöeffektiv produktion av nötkött. Det gagnar inte bara miljön utan minskar även slakteriernas ekonomiska utgifter.

På nötkreatursslakterier används vatten i slaktprocessen och för att rengöra utrustning och arbetsområden. Vattenförbrukningen omfattar därmed den del av kedjan som börjar när nötkreaturen hämtas hos bönderna och slutar när köttet transporteras vidare från slakterierna.

Den största delen av vattenförbrukningen sker vid slakt av nötkreatur samt vid rengöring av transport­bilar. Ca en fjärdedel av den totala vatten­förbrukningen går till hantering av organ och 20 % till rengöring efter produktionen.

Man arbetar dessutom på att hitta möjligheter till återanvändning av vatten för processer som inte kräver vatten av dricksvattenkvalitet. På så sätt kommer man att spara dricksvatten, vilket miljön gagnas av.

Energiförbrukningen på de danska nötkreaturs­slakterierna kommer från naturgas och el. 35 % av elförbrukningen används för att kyla ner byggnader eftersom en låg produkttemperatur är en förutsättning för att kunna upprätthålla den goda livsmedelshygienen. Förbrukningen av naturgas används för uppvärmning av byggnader och speciellt till varmvatten.

Det innebär stora fördelar för företagen att spara på resurserna eftersom det både ökar resurs­effektiviteten och främjar den hållbara utvecklingen.