Hygien och smittskydd

Detaljerade och omfattande hygienregler i överensstämmelse med HACCP-principerna säkrar en hög livsmedelssäkerhet och kvalitet på slakterierna.

För att upprätthålla en hög livsmedelssäkerhet och kvalitet på slakterierna är det avgörande att man har full kontroll på hygien och eventuella smitt­källor.  På slakterierna vidtas hygieniska åtgärder som ska säkra att förhållandena inte påverkar livsmedelssäkerheten negativt. Det innefattar produktionshygien och personlig hygien bland de anställda på slakteriet.

Hygienen täcker in många processer på slakterierna. För all utrustning och alla redskap som kommer i kontakt med köttet gäller därför strikta hygienregler. Material som har kontakt med livsmedel får inte kunna överföra oönskade ämnen till livsmedel i mängder som kan påverka livsmedlets smak och lukt, eller överskrida den hälsomässiga gränsen så att det leder till lågt smittskydd.  Livsmedelsmaterial är alla material som har med livsmedel att göra, t.ex. produktions­utrustning, skärbord, handskar och emballage. Alla livsmedelsmaterial ska kunna spåras så att materialen alltid kan identifieras om så behövs.

Den personliga hygienen är också viktig för att upprätthålla livsmedelssäkerheten och säkra ett högt smittskydd på slakterierna. I Danmark finns det uppsatta regler som anställda i produktionen ska efterleva. Reglerna innefattar bl.a. att företaget tillhandahåller arbetskläder och skor till de anställda som endast får användas under arbetet och att de anställda tvättar händerna med jämna mellanrum. Därutöver får anställda som har eller bär på en sjukdom som kan överföras genom livsmedel inte arbeta med livsmedel under den aktuella perioden.

Smittskydd och hygien säkras dessutom genom regelbunden rengöring på slakterierna, vilket säkrar den höga hygienstandarden på danska slakterier.