Rengöring

Rengöringen spelar en mycket central roll för att hålla oönskade bakterier borta från nötkötts­produktionen. Detta säkras genom grundlig rengöring både före, under och efter produktion av nötkött på slakteriet.

Efter transport och lossning av nötkreatur ska alla bilar tömmas på gödsel, tvättas och desinficeras innan de lämnar slakteriet. Det görs för att förhindra spridning av sjukdomsframkallande organismer, dvs. bakterier eller virus.

Rengöring av slakteri och styckningsföretag ska säkra att produktionslokaler, utrustning och inventarier är hygieniskt lämpade för livsmedels­produktion. Det ska upprätthålla en hygienisk standard/rengöringsstandard före och under produktion som säkrar att inget material, utrustning eller lokaler utgör en kontamineringsrisk.

Rengöring under produktionen sker efter behov. Det görs en daglig rengöring efter produktionen av all utrustning som har direkt eller indirekt kontakt med produkterna. Denna rengöring görs antingen av företaget själva eller av externa rengörings­företag. Rengöringen kontrolleras alltid efteråt för att säkra kvaliteten.

Det görs en daglig visuell kontroll innan produktionen startar. Syftet med den visuella kontrollen är att godkänna lokalerna, utrustningen och verktygen. Rengöringskontrollen kompletteras med ännu en kontroll, en så kallad mikrobiologisk rengöringskontroll, som beaktar företagets storlek, aktiviteter och behov.

Dessa förhållanden säkrar tillsammans att rengöringsstandarden alltid är på topp för en ökad hygien.