Spårbarhet

Nötköttskvalitet och livsmedels­säkerhet kan fastställas utifrån spårbarheten. Det görs genom att alla delar av bearbetningsprocessen registreras.

Alla europeiska nötkreatur kan identifieras med hjälp av deras individuella öronmärkningar. Registreringen sker redan vid kreaturets födsel, men även vid bl.a. flytt, försäljning och slakt.

I Danmark görs en omfattande registrering, märkning och dokumentation under hela nötköttsproduktionen. Syftet med detta är att säkra att danskt nötkött alltid uppnår högsta möjliga livsmedelssäkerhet.

Det är ingen skillnad på spårbarheten i primär­produktionen och i slaktprocessen, eftersom spårbarheten beskriver djurets alla viktiga upplysningar och processer som den har gått igenom. Du kan läsa mer om spårbarhet.