Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

CHR

CHR är en förkortning på Det Centrale Husdyrbrugsregister där alla danska tamdjursbestånd finns registrerade. Det är krav på en central registrering av alla tamdjurs­bestånd samt krav på godkänd öronmärkning med individuellt ID-nummer som säkrar en hög spårbarhet av nötkreatur, grisar, får och getter från födsel till slakt.

I Danmark är alla tamdjursbestånd registrerade med ett CHR-nummer hos Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris centrala tamdjurs­register. Den anläggning som beståndet tillhör blir vid upprättandet tilldelat ett CHR-nummer.

CHR-numret refererar till anläggningens geografiska placering. Varje bestånd som upprättas i anläggningen tilldelas ett beståndsnummer. På så sätt är grisar registrerade med ett nummer, mjölk­kor med ett annat nummer, köttdjur med ett tredje osv. Det vanligaste är dock att det endast finns ett bestånd per anläggning.

CHR-registret innehåller information om:

  • CHR-numret, dvs. det unika numret i CHR används för identifiering av en tamdjursanläggningen
  • Namn och telefonnummer på användaren (ägare, ledare, arrendator)
  • Ägarens namn, adress och telefonnummer
  • Adress till anläggningen där beståndet står
  • För varje djurart och användning tilldelas ett beståndsnummer (t.ex. mjölkkor eller köttdjur)
  • Genomsnittligt antal djur i beståndet
  • Namn, adress och telefonnummer till den veterinärpraktik som är kopplad till beståndet.

CHR-numret används vid all kontakt mellan beståndsägare och myndigheter, bl.a. i samband med de löpande salmonella-proverna och vid anmälan om flytt av djur, men även vid anmälan till slakt är CHR-numret en avgörande information. Utan CHR-numret kan djuret inte slaktas.

CHR säkrar en stark beredskap

CHR gör att man får en överblick över alla bestånd i Danmark. Ett bestånd kan snabbt lokaliseras tillsammans med information om alla andra bestånd i samma område. Med hjälp av CHR-numren är det enkelt att kombinera den stora mängden information om bestånden. Det kan bl.a. användas i forskningen för att få ett väldefinierat testmaterial. Därmed kan förhållanden som bidrar till spridning av sjukdomar eller t.ex. salmonellabakterier noga undersökas.

I samband med allvarliga sjukdomsutbrott möjliggör CHR-registret en ögonblicklig stängning för att flytta djur i ett angränsande område, varpå smittspridning undviks.

Registrering av nötkreatur

Beståndsägaren eller användaren ska se till att varje kreatur och händelser gällande kreaturet alltid finns registrerat i CHR.

Vid födseln ska det registreras beståndsnummer, CKR-nummer, födelsedatum, kött och tillstånd vid födseln samt moderns CKR-nummer. Vid dödsfall, slakt och flytt ska datumet och CKR-numret samt mottagarens CHR-nummer registreras. Registreringar ska ske senast sju dagar efter händelsen.