Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Livsmedelssäkerhet: antibiotika och salmonella

Det danska integrerade övervaknings- och forskningsprogrammet för antimikrobiell resistens (DANMAP) etablerades 1995. Syftet med programmet är att övervaka användningen av antimikrobiella medel för djur och människor, att övervaka förekomsten av antimikrobiell resistens i bakterier isolerat från livsmedelsdjur, animaliska livsmedel och människor, för att studera samband mellan antimikrobiell användning och antimikrobiell resistens och inte minst att identifiera smittvägar och områden att utforska vidare.
Tillgång till månatligt uppdaterade siffror på antibiotikaanvändningen för djur i Danmark. Sidan är på danska.
Här kan ESVAC-rapporterna om antibiotikaanvändning för djur i Europa hämtas. Den senaste rapporten hittar du genom att söka på ESVAC.
DTU Food ger varje år ut rapporten ”Annual Report on Zoonoses in Denmark”, som innehåller relevanta siffror om salmonellaförekomsten i Danmark.