Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Medlemmar från grissektorn

Grissektorn består av bönder i primärproduktionen och aktörer från slakterierna och branschen innefattar alltså både lantbrukets och livsmedelsbranschens intressen.

De danska grisproducenterna levererar råvaror till produktionen i resten av grisbranschens värdekedja. Primärproduktionen inom grisproduktion består av ca 3 800 grisanläggningar (år 2013). Råvarugrunden består av både den animaliska produktionen och den vegetabiliska produktionen, som blir till foder.

Den andra delen av grisbranschen är bearbetningsindustrin som utgörs av de danska slakterierna. Här slaktas och bearbetas de grisar som kommer från primärproduktionen. Många av de danska slakterierna är andelsföretag där bönderna är medägare till hela värdekedjan. Detta ger en unik möjlighet att koordinera och optimera värdekedjan från jord till bord bl.a. till gagn för livsmedelssäkerheten, kvaliteten och leveranssäkerheten. I Danmark slaktades ca 19,25 miljoner grisar år 2013. Slakten omvandlades till 1,896 miljoner kg griskött.