Producenternas roll

I Danmark är grisproducenterna medägare till hela värdekedjan. Detta grundar sig i andelstanken som säkrar ett gemensamt intresse för kvalitet i alla led - från jord till bord.

Grisbranschen i Danmark är mer än 125 år gammal och den danska grisproduktionen har en hög nivå vad gäller avel, kvalitet, livsmedelssäkerhet, djuromsorg och spårbarhet, vilket är en väsentlig anledning till att Danmark är en av världens största exportörer av griskött.

Andelsrörelsen, som har rötter i bondesamhällets strukturer och värderingar från slutet av 1800-talet, är en bidragande orsak till de danska lantbrukens framgångar. Här är bönderna medägare till hela värdekedjan. Andelstanken är djupt förankrad i ett kulturellt och socialt arv och det finns en gemensamhetskänsla kring alla aktiviteter i värdekedjan, från jord till bord.

Grisproducenterna har både intresse och förståelse för det som händer efter att de har levererat grisarna till slakteriet. De fokuserar inte bara på att producera så många grisar som möjligt, utan även på att grisarna är likartade och av högsta kvalitet, precis så som kunderna över hela världen önskar. Dessutom har producenterna en tydlig förståelse för livsmedelssäkerhet och spårbarhet och vet därför också hur de ska leva upp till deras del av ansvaret.