Djuromsorg på internationell nivå

Niels-Peder Nielsen, biträdande chef på VSP, berättar om ett nytt djuromsorgsavtal mellan Danmark, Holland, Sverige och Tyskland. Avtalet skrevs under på den internationella konferensen i Köpenhamn.

29-30 april höll Fødevareministeriet en internationell konferens om djuromsorg som kallades "Improving pig welfare – what are the ways forward?".

På konferensen deltog en rad nationella och internationella experter på djuromsorg. Ministrar från Sverige, Holland och Tyskland höll föredrag på konferensen och deltog i paneldiskussioner. Direktören för SEGES, Videncenter for Svineproduktion, Claus Fertin deltog också i en paneldiskussion och VSP bidrog dessutom med flera branschpersoners deltagande och en rad planscher.

Danmark långt fram inom djuromsorg

Danmark är på många sätt redan långt framme när det gäller djuromsorg i grisstallarna. Det fick VSP bekräftat under de workshops som hölls under konferensen.

"Vi fick bekräftat att vår djuromsorg är stor i Danmark, men att det också är ett komplext område – både politiskt och i branschen. I VSP arbetar vi mycket med projekt som ska göra djuromsorgen ännu bättre än vad den redan är. Men jag vill gärna slå fast att de danska grisproducenterna kan vara stolta över sitt arbete och att vi har en stor djuromsorg i Danmark", säger Niels-Peder Nielsen, biträdande chef i VSP, Innovation.

Bättre djuromsorg i hela Europa

På konferensen skrev ministrar med ansvar för livsmedel från Holland, Tyskland, Sverige och Danmark under ett avtal som uppmanar till att lyfta djuromsorgen i hela Europa. De vill att Kommissionen ska förbättra den europeiska lagstiftningen för grisar.

Djuromsorgsavtalet verkar för att:

  • Sänka antalet svanskuperade grisar
  • Stoppa kirurgisk kastration utan bedövning
  • Ha lösa suggor från grisning och fram till en vecka innan förväntad grisning
  • Ha flera lösa digivande suggor

"Flera av de projekt som vi arbetar med i VSP handlar om dessa fyra punkter, som ministrarna vill ska få större fokus i framtiden. Vi fokuserar också på svanskupering i VSP. Det är bara inte så enkelt att undvika svanskupering som det låter. Det finns ju en anledning till att man kuperar grisarnas svansar. Men gemensamt för alla våra projekt är att vi alltid arbetar för att hitta lösningar som kan bidra till att säkra en god djuromsorg för de danska grisarna", säger Niels-Peder Nielsen.

Planscher, föredrag, filmer m.m. från konferensen kan ses här