Fler suggor lever länge

Suggdödligheten sjönk på nytt förra året från 12,7 % av årssuggorna 2013 till 11,9 % 2014, visar nya siffror från SEGES. Det är en fortsättning på den konstanta sänkningen av dödligheten bland suggor sedan 2008.

Färre suggor dör eller får en bultpistol mot pannan i de danska grisstallarna. Suggdödligheten har sjunkit från 12,7 % av årssuggorna 2013 till 11,9 % av årssuggorna 2014, visar nya siffror från SEGES. Därmed fortsätter suggdödligheten att sjunka efter att ha toppat med 15 % under 2008 och det gläder Claus Fertin, som är direktör för Videncenter for Svineproduktion under SEGES:

”7 000 färre suggor dog i stallet eller var tvungna att avlivas under 2014 jämfört med året innan. Det är nu sjunde året i rad som utvecklingen går åt rätt håll och det är ett resultat av branschens målriktade insats för att sänka suggdödligheten", säger han till onlinemagasinet Foodculture.dk.

Sedan 2008, då suggdödligheten var som högst, har Videncenter for Svineproduktion arbetat för att dödligheten hos suggor ska ner till 9 % innan 2018, upplyser Claus Fertin.

Behov av större fokus på suggorna

Haltande suggor och problem med långdragna grisningar är de två största orsakerna till att suggor idag måste avlivas i de danska suggstallarna, berättar Claus Fertin. Därmed har branschen två konkreta fokuspunkter i arbetet med att sänka suggdödligheten i de enskilda bestånden ytterligare de kommande åren.

"Alldeles för många suggor dör i stallarna eller måste avlivas och därför kör vi nu en kampanj för att få bönderna att göra en extra insats för suggorna. Här får de statusen på suggdödligheten i just deras bestånd och konkret vägledning i att säkra bättre förhållanden för suggorna. Denna insats säkrar att vi nu år för år kan se att det går åt rätt håll i stallarna", säger Claus Fertin.

Vi ska lära oss av bestånd med låg dödlighet

Det finns ännu inte mycket kunskap om hur man säkrar att fler suggor lever genom hela produktionslivet, berättar Jan Tind Sørensen som är professor på Institut for Husdyrvidenskab vid Århus Universitet:

"Det är sällan vi obducerar de avlivade och döda suggorna i de studier vi utför, så vi har inte så mycket kunskap. Vi vet dock att suggdödligheten är en komplex problematik och vi håller nu på att samla in kunskap om vilka riskfaktorer som karaktäriserar bestånd med hög suggdödlighet. Vi vill också gärna se om vi kan hitta karaktäristik för de bestånd som klarar sig bättre än genomsnittet."

Forskarna bakom projektet söker dessutom medel för att utveckla en modell som beräknar ekonomin för den enskilda grisproducenten, när denne sänker risken för döda suggor i beståndet. Det ska hjälpa den enskilda bonden att fatta korrekta beslut och sänka suggdödligheten ytterligare.