Danmark är internationellt erkänt för sin grisuppfödning

Häng med på rundvisning i en dansk grisbesättning och se vad som kännetecknar grisbranschen i Danmark

  • Suggorna måste hållas lösa för att de ska ha så bra förhållanden som möjligt
  • Danmark är ett av de länder som använder minst antibiotika
  • Vi tror att en ansvarsfull grisuppfödning i Danmark ger en långsiktig hållbar utveckling

Vill du se mer?
Se alla filmer här och få insikt och inspiration.