Internationell resistenskonferens i Köpenhamn

I början av oktober träffades 120 experter från olika delar av världen i Köpenhamn för att diskutera antibiotikaresistens.

Resistenskonferensen ICOHAR hölls på Köpenhamns Universitet den 30 september till 2 oktober. SEGES Videncenter for Svineproduktion var sponsor och medarrangör och höll dessutom ett satellitsymposium den 2 oktober. Fokuset låg på resistenta bakterier och risken för överföring mellan djur och människor.

Ca 120 personer deltog och lyssnade på experter från WHO, Robert Koch Institute, DTU Food, EFSA, Utrecht University och Statens Serum Institut, som höll föredrag och delade med sig av sina erfarenheter på området.

Syftet med konferensen var att samla in och utbyta kunskap och erfarenheter gällande resistensproblematiken på internationell nivå. Den genomgående konsensus på konferensen var att det fortfarande saknas kunskap om hur smitta mellan djur och människor sker och i vilket omfång. Alla experter är eniga om att det är viktigt att vi blir ännu bättre på att samarbeta över landsgränserna, eftersom bakterier transporteras över gränserna när människor reser.

Mer information samt planscher och presentationer från konferensen hittar du på www.icohar.org.

Hämta vår nya app och lär dig mer om myter och fakta om antibiotikaresistens.