Nytt om förändringar i antibiotikaanvändningen

Direktör Claus Fertin, Videncenter for Svineproduktion, gläder sig över att på nytt kunna presentera en sänkning av antibiotikaanvändningen från 2013 till 2014. Redan mellan 2010 och 2013 sjönk användningen med 10 procent.

De danska grisproducenterna fortsätter den positiva utvecklingen med att minska användningen av antibiotika. Mellan 2010 och 2013 föll användningen med 10 procent och nu visar officiella siffror från Fødevarestyrelsen på en ytterligare sänkning på fem procent.

"Det är ingen enkel uppgift att sänka antibiotikaanvändningen ute i grisstallarna eftersom vi redan innan använder väldigt lite medicin jämfört med andra länder. Därför ser jag den senaste sänkningen som ett uttryck för en mycket stor och ihärdig insats från producenternas sida. Sänkningen kommer i en tid då antibiotikaanvändningen får stort utrymme i media och hos allmänheten, och självklart gläder det mig att vi ännu en gång visar att vi i grisproduktionen är medspelare när det gäller att producera på ett ansvarsfullt sätt", säger Claus Fertin, direktör för Danmarks 4 000 grisproducenter i Videncenter for Svineproduktion under Landbrug & Fødevarer.

 

Partierna i det danska Folketinget ingick den 16 april 2015 ett brett politiskt avtal om en handlingsplan som ska minska förekomsten av resistenta bakterier (MRSA) i den danska grisproduktionen. Handlingsplanen innehåller bl.a. ett mål för att sänka antibiotikaanvändningen med 15 % fram till 2018.

Landbrug & Fødevarer hyllar det internationella fokuset i handlingsplanen men menar att målet for antibiotikasänkningen är för ambitiöst, eftersom Danmark redan är bland de länder i Europa som använder allra minst antibiotika i djurproduktionen. Det visar granskningen av medicinanvändningen i EU som görs av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). "Vi kan inte ta bort varken 5 eller 15 procent av antibiotikaanvändningen från en dag till en annan. Tänk på att det stora arbetet redan har gjorts. Det är en benhård insats från grisproducenternas sida som gjort att vi redan har sänkt användningen till dagens låga nivåer", säger Claus Fertin.