Så undviker vi antibiotikarester i köttet

Röda ankelband och avspärrningstejp. Hur hör det hemma i ett grisstall? Båda sakerna är verktyg som gör att bönderna kan säkra att de grisar som behandlats med medicin inte skickas till slakt innan medicinen är helt ute ur kroppen.

När grisarna behandlas med medicin hamnar de i karantän en viss tid innan slakt – denna tid är olika för olika läkemedel och kallas för karantäntid. På så sätt säkras att grisarna inte har några medicinrester kvar i kroppen när de slaktas. Karantäntiden är därför ett mycket centralt element när det gäller att upprätthålla den höga kvaliteten på det danska köttet.

SEGES, Videncenter for Svineproduktion har precis kommit med en ny vägledning för de danska grisproducenterna som kan hjälpa dem att följa karantäntiderna.

Elisabeth Okholm, chefskonsulent i SEGES, Videncenter for Svineproduktion berättar, "Karantäntiderna är ett viktigt redskap för att säkra att det inte finns rester av antibiotika i slaktdjuren. Vägledningen innehåller en rad konkreta råd om vad som bör göras för att markera de djur som har fått antibiotika, så att man kan vara säker på vilka djur som kan levereras och vilka som är i karantän.”