• Ni som vill veta vad HÅLLBARHET betyder kan komma till oss!

    Läs mer

Agri-Food & Climate Circle 2023

Klimatet står högt på agendan över hela världen. Inom jordbruks- och livsmedelsindustrin arbetar forskare, experter och företag hårt för att hitta lösningar som kombinerar ny kunskap, teknologier och strategier. Det är lösningar för hela produktionskedjan som ska minska klimatavtrycket och samtidigt möta marknadens krav.

Töm gödsel ofta så minskar klimatavtrycket

Genom att tömma gödsel ofta minskar metanbildningen i grisproduktionen. Här kan du läsa hur det fungerar, vad som kan göra åtgärden ännu mer effektiv på sikt, samt information om nya föreskrifter för dansk grisproduktion.

Danska grisar bland de mest effektiva i världen

Enligt de senaste InterPIG-siffrorna (2021) är Danmark ett av de mest produktiva länderna i världen när det kommer till grisuppfödning – både vad gäller avvända grisar per år och i förhållande till daglig tillväxt. Danmark hade de lägsta produktionskostnaderna per kg slaktkropp i EU-InterPIG 2021. Danmark uppnådde ett resultat på 0,30 DKK/kg slaktkropp, endast överträffat av USA, Kanada och Brasilien. Produktionskjostnaden för USA var på 2,76 DKK/kg slaktkropp.

20 särskilda bestämmelser i Danmark

Danmark uppfyller alla EU:s djurskyddskrav och på många fokusområden överträffar dansk grisnäring EU-kraven. Det innebär goda förhållanden, friska och nöjda grisar. Läs mer om Danmarks 20 specialkrav här.

Nyhetsbrev

Vi håller dig uppdaterad med aktuella nyheter från den danska köttbranschen.

 

 

Integritetspolicy

 

Månadens recept
Referensanalys för EU-länder

Jämför köttproduktionen i Danmark med andra EU-länder.

Statistik

Se statistik över dansk grisproduktion inom bl.a. uppfödning, export och pris.

Värt att veta om den danska köttbranschen

Deltag i våra
seminarieaktiviteter

Här kan du ladda ner och läsa olika publikationer