20 specialregler säkerställer ännu bättre djuromsorg

Självklart lever Danmark upp till EU:s krav på djuromsorg, men när det gäller en lång rad parametrar går Danmark ännu längre.

Fläktkåpor i stallet bidrar till att minska klimatpåverkan

När kor idisslar släpper de ut växthusgasen metan. Om metanen kan samlas upp innan den kommer ut ur stallet, sänker det klimatpåverkan från uppfödningen av kreatur. Detta är man i full gång med att undersöka på Seges forskningscenter.

Fokus på djuromsorg, miljö, klimat – och marknaden

Baserat på en solid grund förstärker nu den danska grisbranschen sitt fokus på framtida utmaningar. Målet är att framtidssäkra branschen, dess sociala acceptans och konkurrenskraft.

Ny teknik kan bidra till både ökad djuromsorg och en mer hållbar uppfödning

Varje år lägger det danska lantbruket miljoner på forskning och utveckling inom bland annat djuromsorg. Ny teknik som kan underlätta för lantbrukarna spelar en viktig roll.

Flera nyheter >>

Nyhetsbrev

Vi håller dig uppdaterad med aktuella nyheter från den danska köttbranschen.

 

 

Integritetspolicy

 

Månadens recept - juni
Referensanalys for EU-lande

Sammenlign köttproduktionen i Danmark med andre EU-lande.

Statistik

Se statistik over dansk grisproduktion inden for bl.a. uppfödning, export och priser.

Värt att veta om den danska köttbranschen

Deltag i våra
seminareaktiviteter

Här kan du ladda ner och läsa olika publikationer