• Ni som vill veta vad HÅLLBARHET betyder kan komma till oss!

    Läs mer

Rapport betonar fortsatt hur viktigt jordbruket är

Den helt nya WRI-rapporten, som publicerades i maj 2021, följer upp den tidigare rapporten med fokus på hur klimatmålen inom jordbruket kan uppnås på ett effektivt sätt.

Konsumenttrender i kölvattnet av Corona

COVID-19 har påverkat konsumenternas beteende. Hälsa, välbefinnande och trygghet är alla ämnen som konsumenterna har blivit mer medvetna om genom pandemin. I kölvattnet av Corona verkar det som att det kommer vara fokus på hälsa i framtiden. Samtidigt kommer det återigen att vara fokus på klimat och hållbarhet. Vilken plats kommer grisen att ha på konsumenternas tallrikar de närmaste åren?

Grisuppfödningen bidrar till framtidens hållbara teknik

Kan det finnas klimatpotential i grisarnas gödsel? SkyClean är den banbrytande tekniken som genom en pyrolysprocess av bl.a. restfibrer från biogas och resthalm kan halvera jordbrukets utsläpp av växthusgaser. Samtidigt kan tekniken leverera bränsle till flygindustrin.

Smittskydd har högsta prioritet

Ytterst god hygien är grunden för ett effektivt smittskydd. I Danmark görs mycket för att smittsamma djursjukdomar som den afrikanska svinpesten inte ska komma in i landet.

Nyhetsbrev

Vi håller dig uppdaterad med aktuella nyheter från den danska köttbranschen.

 

 

Integritetspolicy

 

Månadens recept
Referensanalys för EU-länder

Jämför köttproduktionen i Danmark med andra EU-länder.

Statistik

Se statistik över dansk grisproduktion inom bl.a. uppfödning, export och pris.

Värt att veta om den danska köttbranschen

Deltag i våra
seminarieaktiviteter

Här kan du ladda ner och läsa olika publikationer