• Här kan du ladda ner och läsa olika publikationer

    Publikationer

Antibiotika: Dansk grissuppfödning internationell förebild

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation tar upp dansk grisuppfödning som förebild när det gäller minskning av antibiotikaanvändningen och att hantera utmaningarna med resistenta bakterier.

Vikten av hållbar ekonomisk utveckling

Nyligen gick årets kongress för nötboskap av stapeln i Herning med över 2 400 besökare. Förra årets sommartorka, som innebar ett hårt ekonomiskt bakslag, var ett givet samtalsämne. Även möjligheter lyftes fram under kongressen, bland annat att danska mjölkkor är de mest klimateffektiva i Europa.

EU-projekt om djuromsorg och köttkvalitet

Under kongressen i Herning presenterades en delstudie av ett EU-projekt om konsumenternas uppfattning om djuromsorg och köttkvalitet i Skandinavien. En slutsats var att nationellt ursprung förknippas med hög kvalitet, djuromsorg, tillit till producenter och livsmedelssäkerhet.

Antibiotika: Minskning med 18 % sedan 2014

Antibiotikaanvändningen för danska grisar minskar för varje år och branschen har stort fokus på att förbättra hälsan i stallen och minska användningen av läkemedel. Mätt i doser antibiotika för grisuppfödning från födsel till slakt har användningen sjunkit med 18 % 2018 jämfört med 2014.

Flera nyheter >>

Nyhetsbrev

Vi håller dig uppdaterad med aktuella nyheter från den danska köttbranschen.

 

 

Integritetspolicy

 

Månadens recept - mars
Benchmarks for EU-lande

Sammenlign köttproduktionen i Danmark med andre EU-lande.

Statistik

Se statistik over dansk grisproduktion inden for bl.a. uppfödning, export och priser.

Värt att veta om den danska köttbranschen

Deltag i våra
seminareaktiviteter

Här kan du ladda ner och läsa olika publikationer