• Ni som vill veta vad HÅLLBARHET betyder kan komma till oss!

    Läs mer

Den internationella konferensen Zero Zinc Summit återvänder!

Från och med den 26 juni i år är det inte längre tillåtet att använda zink för att behandla avvänjningsdiarré hos smågrisar inom EU. Det innebär ett antal utmaningar för grisnäringen. Därför arrangerar Landbrug & Fødevarer och SEGES Innovation återigen den internationella konferensen Zero Zinc Summit i Köpenhamn, som går av stapeln den 22 och 23 juni.

Kunskapsutbyte och belöning av framstående insatser ska främja hållbarhet och klimat

Hållbarhet och klimat är två områden som dominerar den danska livsmedelsbranschen. En klimatneutral dansk livsmedelssektor år 2050 och 70 % minskning av växthusgasutsläpp från livsmedelssektorn till 2030, är visioner som kräver en konsekvent insats över hela branschen. Utbyte av kunskap och belöning av framstående insatser inom den danska livsmedelsbranschen, ska banar väg för en mer hållbar och klimatvänlig framtid.

Marknadsinsikt: Svenska konsumenter prioriterar klimat och hållbarhet – men hur används köttet på den svenska tallriken?

Sverige är en av Danmarks viktigaste exportmarknader. Därför fokuserar på svenskarnas prioriteringar när det gäller val av mat. Klimat och hållbarhet är två viktiga frågor, men hur används köttet på den svenska tallriken?

Matsvinn tar mer plats i danskarnas vardag – hållbarhet och stigande priser är bidragande faktorer

40 procent av danskarna gör allt större insatser för att minska matsvinnet. Stigande matpriser och mer fokus på hållbarhet sätter matsvinnet på danskarnas agenda.

Nyhetsbrev

Vi håller dig uppdaterad med aktuella nyheter från den danska köttbranschen.

 

 

Integritetspolicy

 

Månadens recept
Referensanalys för EU-länder

Jämför köttproduktionen i Danmark med andra EU-länder.

Statistik

Se statistik över dansk grisproduktion inom bl.a. uppfödning, export och pris.

Värt att veta om den danska köttbranschen

Deltag i våra
seminarieaktiviteter

Här kan du ladda ner och läsa olika publikationer