• Ni som vill veta vad HÅLLBARHET betyder kan komma till oss!

    Läs mer

Stora ambitioner med pyrolysteknik

Pyrolys är ett energieffektivt sätt att ta bort CO2 från atmosfären. Därför uppmanar Landbrug & Fødevarer nu politikerna att agera och inrätta en arbetsgrupp för pyrolys. Syftet är att hjälpa till att ta bort några av de hinder som finns i lagstiftningen.

Danskarnas inställning till klimat och hållbarhet

Danska konsumenter vill generellt förändra sina vanor med hänsyn till klimat- och hållbarhet. Nästan alla i Danmark ser klimatförändringarna som en utmaning vilken måste tas på allvar. Bland konsumenterna finns det många olika hållbarhetsstrategier. Vissa konsumenter fokuserar i första hand på maten i förhållande till hur den är framställd, medan andra vill ändra sammansättningen av kosten och äta mer grönt. En tredje grupp fokuserar på att få mer hållbar energi eller att använda grönare transportformer i vardagen. Dessutom tänker många på plast och förpackningar, samt på att minska matsvinnet.

Facts & Figures

I den senaste upplagan av "Facts & Figures" kan du lära dig mer om danskt jordbruk och livsmedelsproduktion. Publikationen tar upp många olika ämnen, bland annat hur det danska livsmedelsklustret arbetar med hållbar utveckling:erna, den danska kooperativa modellen, kunskapsdelning inom hela livsmedelsområdet,samt danskt jordbruks olika sektorer.

Ny klimatmärkning för den gröna omställningen

En ny klimatmärkning ska hjälpa konsumenten att göra klimatvänliga val när de lägger varor i kundvagnen i snabbköpet. Samtidigt ska klimatmärkningen också fungera som en motiverande faktor för företag i deras gröna omställningar.

Nyhetsbrev

Vi håller dig uppdaterad med aktuella nyheter från den danska köttbranschen.

 

 

Integritetspolicy

 

Månadens recept
Referensanalys för EU-länder

Jämför köttproduktionen i Danmark med andra EU-länder.

Statistik

Se statistik över dansk grisproduktion inom bl.a. uppfödning, export och pris.

Värt att veta om den danska köttbranschen

Deltag i våra
seminarieaktiviteter

Här kan du ladda ner och läsa olika publikationer