Hållbarhet står för ansvar och balans mellan resurser och konsumtion. Inom jordbruks- och livsmedelsproduktionen är det fokus på viktiga frågor som klimat, resurseffektivitet, natur och markanvändning, energiförbrukning samt människor och ekonomisk stabilitet.

Världen idag står inför utmaningen att planetens resurser är knappa - och vi har ingen planet B. Det innebär att vi i framtiden kommer att behöva fokusera mycket mer på att producera mer med mindre. Befolkningstillväxt och den tillhörande ökande efterfrågan på mat och biomaterial innebär att man måste tänka mer på sambandet mellan produktivitet, näring och hållbarhet. Samtidigt ökar medvetenheten bland konsumenter och politiker som ställer allt större krav på hållbar livsmedelsproduktion både nationellt och internationellt. Likaså har många lantbrukare och livsmedelsproducenter ett starkt fokus på att producera hållbart och ansvarsfullt.

Läs även: Hållbarhet som drivkraft för tillväxt

och: Nytt center för klimat och hållbarhet

Läs mer