Hållbarhet täcker många underelement, t.ex. klimat, resurseffektivitet, natur och markanvändning, energiförbrukning, människor och ekonomisk stabilitet och kapacitet.

Den danska livsmedelsindustrin arbetar med tre grundläggande dimensioner för hållbar utveckling; Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Ramen för arbetet med att skapa hållbar utveckling bör omfatta alla dimensioner och ha för avsikt att skapa positiva resultat för alla tre dimensioner av hållbar utveckling. Även kosten spelar in när vi pratar om hållbarhet. På Landbrug & Fødevarer följer vi FAO:s definition. FAO:s rapport från 2010, Sustainable Diets and Biodiversity, definierar hållbar kost enligt följande:

”Hållbara dieter är dieter med låg miljöpåverkan som bidrar till livsmedels- och näringssäkerhet och till ett hälsosamt liv för nuvarande och framtida generationer. Hållbara dieter är skyddande och respekterar biologisk mångfald och ekosystem, kulturellt acceptabla, tillgängliga, ekonomiskt rättvisa och prisvärda; näringsmässigt adekvata, säkra och hälsosamma; samtidigt som man optimerar naturliga och mänskliga resurser.”

Det rör sig alltså om fyra huvudområden:

  • Den innehåller de näringsämnen som människor behöver
  • Den är skyddande mot ekosystem
  • Den finns tillgänglig till ett överkomligt pris
  • Den är också kulturellt acceptabel