Statistik

Här på sidan hittar du statistik över dansk grisproduktion, danska slakterier, export av grisar samt priser och produktivitet inom grisproduktionen i Danmark.

Här på sidan hittar du statistik över dansk grisproduktion, danska slakterier, export av grisar samt priser och produktivitet inom grisproduktionen i Danmark. Du kan både se statistiken grafiskt och som tabeller.

Se statistiken på engelska och tyska

 

1. Dansk grisuppfödning

I statistiken över dansk grisuppfödning kan du se det totala antalet grisuppfödare. Du kan också se vilka antal uppfödare som har med grisar och suggor, farmar med endast slaktgrisar, farmar med endast suggor och kultingar och andra grisfarmar.

Klicka här för att se grafiken som tabell

2. Antal grisar i siffror

Klicka här för att se grafiken som tabell

3. Dansk grisproduktion

Klicka här för att se grafiken som tabell

4. Danska grisslakter

Klicka här för att se grafiken som tabell

5. Vikt på danska grisslaktkroppar

Klicka här för att se grafiken som tabell

6.1 Dansk export av levande grisar

Klicka här för att se grafiken som tabell

6.2 Dansk eksport av griskött

Klicka här för att se grafiken som tabell

6.3 Dansk levande gris och griskött 

Klicka här för att se grafiken som tabell

7. Priser för danska grisar

Klicka här för att se grafiken som tabell

8. Produktivitet inom dansk grisproduktion

Klicka här för att se grafiken som tabell