Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer är en branschorganisation för hela livsmedelsbranschen i Danmark.

Landbrug & Fødevarer är en branschorganisation för hela livsmedelsbranschen i Danmark, det vill säga lantbruket, livsmedelsindustrin och de branscher som är knutna till lantbruk och livsmedel. Organisationens medlemmar innefattar över 30 000 bönder och 300 företag, vilket gör Landbrug & Fødevarer till den enda branschorganisationen i Danmark med medlemmar som representerar hela värdekedjan, från jord-till-bord.

  • Landbrug & Fødevarer är en branschorganisation för bönder, livsmedelsföretag och agroindustrin.
  • Den danska livsmedelsbranschen står för ca en fjärdedel, 25 %, av den totala danska varuexporten – en export som är värd 166 miljarder danska kronor.
  • Organisationens strategi ”Tillväxt i balans” betyder att livsmedelsbranschen genom innovation, bättre resursutnyttjande och gott arbetsutövande kan öka produktionen utan att det sker på bekostnad av naturen, miljön och grannarna i det danska landskapet.
  • Landbrug & Fødevarer leds av två styrelser: en primärstyrelse och en verksamhetsstyrelse, som tillsammans utgör en gemensam styrelse där förordningar, budget, bokföring och övergripande strategi diskuteras och beslutas. Den dagliga politiska ledningen styrs av ett ordförandeskap. 
  • Ordförandeskapet leds av Ordförande Søren Søndergaard och Vice Ordförande Asger Krogsgaard. 
  • Direktionen i Landbrug & Fødevarer består av direktör Merete Juhl, Flemming Nør-Pedersen och direktör Morten Boje Hviid.