Idag föds två slaktgrisar upp med samma miljöbelastning som en slaktgris 1985. Utsläppet av både kväve och fosfor har halverats för varje kg uppfött griskött, medan ammoniakutsläppet har sjunkit hela 73 %.

Källa: DCE, rapport nr. 250, 2017, Danish emission inventory for agriculture 1985-2015, AU normtal samt svinekød statistik mv.

Danska grisar måste vara i framkant med en hög djuromsorg och vara certifierade för livsmedelssäkerhet, spårbarhet, hållbarhet och djuromsorg.Miljömässig hållbarhet är ett huvudfokus i den danska grisuppfödningen. Som framgår av diagrammet ovan har miljöpåverkan för att föda upp en gris idag minskat avsevärt jämfört med 1985.

Läs mer