Den långsiktiga investeringen i forskning och utveckling har varit grundläggande för framgången för Danmarks kooperativa lantbrukssektor, och har utrustat dess lantbrukare med den senaste kunskapen och tekniken för att säkerställa kvalitet i världsklass samt konkurrenskraft på de globala marknaderna.

Innovations- och kunskapscentret SEGES som ägs av lantbrukarna själva tillhandahåller professionell kunskap inom alla lantbruksområden och livsmedelsproduktion till förmån för alla lantbrukare och lantbruksindustrin.

SEGES är till för att tillhandahålla kunskap och lösningar på lantbrukarnas utmaningar. På så sätt bidrar SEGES också med lösningar på samhällsutmaningar inom områden som miljö, klimat, djuromsorg, digitalisering, hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Forskning bedrivs i samarbete med universitet, myndigheter, försörjningsindustrier och branschorganisationer, både i Danmark och internationellt.

Genom detta samarbete kan SEGES utnyttja offentliga forsknings- och utvecklingsfonder för att främja innovation inom lantbruks- och livsmedelssektorn. SEGES erbjuder också specialiserade konsulttjänster och kundanpassade produkter för företag inom sektorn.

Klicka på denna länk för mer information om SEGES

Forskningscenter för grisuppfödning

Det danska forskningscentret för grisuppfödning verkar under SEGES och är nu känt som SEGES Videncenter for Svineproduktion. Organisationen ansvarar för att hantera ett brett program för forskning och utveckling inom grisuppfödning.

Mycket av denna forskning sker på kommersiella gårdar för att säkerställa att idéerna som testas fungerar i "verkliga” situationer – för närvarande deltar över 200 gårdar i försök som drivs av SEGES Videncenter for Svineproduktion.

 • Genetik – organisation för arbetet med grisgenetik för DanBred-programmet
 • Innovation – ledning av forskningsprojekt inom grisbranschen
 • Marknadsföring – kommunikation med grisuppfödare och andra intressenter
 • Företagstjänster – kommersiell verksamhet inklusive laboratorietjänster, lastbilstvätt och hantering av kvalitetssäkringssystem
 • DanBred – supporttjänster för DanBred-organisationen -http://www.danavl.com  

Klicka på den här länken för information om SEGES Videncenter for Svineproduktion

Forskningsprogrammet för 2019 omfattade följande nyckelområden:

 • Genetik
 • Näring
 • Miljö
 • Hus
 • Djuromsorg
 • Hälsa
 • Produktionsledning

På en nivå kommunicerar SEGES direkt med sina grisuppfödande medlemmar men de arbetar också i nära samarbete med lokala veterinärer, 30 rådgivningstjänster över hela Danmark som ägs av lantbrukarna samt företag som arbetar med lantbruksutrustning. Det är viktigt att de också har tillgång till den senaste vetenskapliga utvecklingen, eftersom de alla är viktiga aktörer i överföringen av praktisk och konkret kunskap till alla i branschen.