Energi beräknas inte i jordbrukets klimatredovisning, men trots detta ska det danska lantbruket, precis som alla andra sektorer, förbereda sig på en fossilfri framtid.
CO2-utsläppen per kWh i Danmark har sjunkit kraftigt under de senaste tio åren till följd av större utbredning av vindkraftverk till havs, solceller m.m.

Källa: Rekordlåga CO2-utsläpp från danskarnas elförbrukning 2019, ENERGINET