Hållbarhetens tre dimensioner

Den danska livsmedelsindustrin arbetar med tre grundläggande dimensioner för hållbar utveckling; Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Den danska livsmedelsindustrin arbetar med tre grundläggande dimensioner för hållbar utveckling; Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Ramen för arbetet med att skapa hållbar utveckling bör omfatta alla dimensioner och ha för avsikt att skapa positiva resultat för alla tre dimensioner av hållbar utveckling.