I den internationella forskningsvärlden är det fokus på att utveckla hållbara lösningar på väldigt många fronter. I Danmark arbetar man på olika fronter. Här är några exempel:

  • Nya proteinkällor
  • Bättre foderutnyttjande
  • Ny teknik och system för bästa möjliga användning av biomassa och för att främja cirkulär bioekonomi
  • Minskning av CO2-utsläpp och vattenförbrukning
  • Minska miljöavtrycket
  • Bi- och restprodukter som grund för nya produkter, så att inget går till spillo till förmån för miljön och resultatet