Foto: Landbrug & Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

Nytt center för klimat och hållbarhet

Inom livsmedelsindustrin står klimat och hållbarhet högt på dagordningen. I Danmark tar jordbruket nu ett steg längre och bildar ett nytt center som ska hjälpa jordbruket att möta framtidens utmaningar.

Lantbrukets kunskaps- och innovationshus, SEGES, som ägs av Landbrug & Fødevarer, startar nu ett särskilt center för klimat och hållbarhet. Det ska hjälpa lantbrukarna och lantbruks- och livsmedelsbranschen att utveckla produktionen och samtidigt minska klimatavtrycket.

Danskt jordbruk är bland de mest hållbara i världen och har ett av världens lägsta klimatavtryck. Ambitionen är att stärka denna position till gagn för lantbrukaren, livsmedelsbranschen och samhället.

- Det danska lantbruket har målet att vara klimatneutrala år 2050. Det är ett mycket ambitiöst mål som kräver konkreta, effektiva lösningar över hela värdekedjan, säger Ejnar Schultz, chef för SEGES.

Läs mer om klimatvisionen 

Centret för klimat och hållbarhet blir centralt för att samordna jordbrukets arbete för att minska klimatavtrycket och öka hållbarheten. Insatserna kommer att omfatta såväl miljö, djuromsorg och biologisk mångfald som lantbrukarens ekonomiska förhållanden och goda arbetsplatser. Därför kommer centret bland annat att samarbeta med livsmedelsföretag, finanssektorn och energisektorn.

Konkreta åtgärder för att minska klimatavtrycket
Livsmedelsindustrin i Danmark ska vara klimatneutral 2050 och Danmark har därför antagit en klimatlagstiftning för en minskning av klimatpåverkan med 70 procent till 2030.

- Det är en mycket stor uppgift där vi måste hitta nya sätt att arbeta på. Samtidigt ger det nya möjligheter för lantbrukare. Därför är det viktigt att vi inom lantbruket intensifierar våra ansträngningar för att minska klimatavtrycket. Detta kräver samarbete och samordning av aktiviteter och insatser, säger Hans Roust Thysen, som är klimatchef på SEGES och chef för Center för klimat och hållbarhet.

Läs om ett av branschens konkreta klimatprojekt: Tång ska få kor att rapa mindre metan 

- Vårt arbete kommer att handla om att hitta konkreta klimatlösningar som har en bevisad effekt och som kan genomföras av den enskilda lantbrukaren, säger Hans Roust Thysen.

- Vi tror att centret kan hjälpa till att skapa ännu bättre lösningar och resultat för lantbruket. Vi vill också berätta för vår omvärld om de goda resultat som skapas i lantbruket och hur varje lantbruk arbetar för att öka hållbarheten, säger Hans Roust Thysen.