Foto: Magda Ehlers

Foto: Magda Ehlers

Export av erfarenheter till Kina

Den kunskap och de erfarenheter som det danska lantbruket har skapat under årens lopp är intressanta för andra länders lantbruks- och livsmedelssektorer. Nu ska denna kunskaps- och erfarenhetsbank gå på export. Ett kinesiskt universitet vill kopiera modellen för dansk kunskapsutveckling och innovation till lantbruket. Universitetet och SEGES, Landbrug & Fødevarer har precis startat ett formellt samarbete där SEGES ska leverera kunskap och utbildning till lantbrukare och anställda på kinesiska myndigheter.

Danska livsmedelsföretag har de senaste åren byggt upp en allt större export till den attraktiva kinesiska marknaden. Nu tar lantbruket ännu ett viktigt steg.

Lantbrukets kunskaps- och innovationshus, SEGES, som ägs av Landbrug & Fødevarer, har precis ingått ett avtal med Hope Education Group som är ett av Kinas största privata universitet och ligger i provinsen Shandong, som har 100 miljoner invånare.

Avtalet innebär export av kunskap från Danmark till Kina, men även export av själva sättet som det danska lantbruket samarbetar på. Lantbrukets verksamheter, organisationer, rådgivare och lantbrukare har en mer än 100-årig tradition med att samarbeta för att vara ”bäst i klassen” på områden som t.ex. livsmedelssäkerhet, djurhälsa och djuromsorg, miljö och ekologi.

Läs också: Ny teknik kan bidra till både ökad djuromsorg och en mer hållbar uppfödning

- Det har kineserna själva upplevt i flera sammanhang. Under årens lopp har en rad delegationer från Kina, bestående av representanter från lantbruket, myndigheter och företag, besökt danska lantbruks- och livsmedelsföretag, lantbrukare och kunskapsinstitutioner för att lära sig av oss. De har sett vad vi kan och de anser att våra livsmedel är några av de bästa i världen, bland annat inom livsmedelssäkerhet och spårbarhet, berättar Jakob Lave, utvecklingsdirektör på SEGES.

- Man kan säga att de har fått upp ögonen för vad den mycket integrerade värdekedjan i Danmark – från jord till bord – kan skapa. Det har öppnat upp möjligheter för ett helt nytt samarbete, som betyder att vi kommer att exportera den danska modellen och dansk kunskap till Kina.

Hållbarhet
- Hållbara lösningar är den huvudsakliga grunden för det nya samarbetet. Vi hoppas att vi kommer igång redan i år på områden som ekologisk lantbruksproduktion, ledning av grisuppfödning samt livsmedelssäkerhet, säger Torben Huus-Bruun, chefskonsulent på SEGES.

- Vi vill arbeta utifrån den danska modellen där vi skapar ett gott samarbete mellan de som tar fram ny kunskap och de som ska använda den i praktiken. Det är en del av de insikter som våra kinesiska samarbetspartners behöver. Att få hjälp med att utveckla den kunskap som faktiskt behövs i praktiken för att skapa utveckling och framsteg. Men även att få hjälp med implementeringen, säger Torben Huus-Bruun.

Läs om den danska modellen