Statistik

Här på sidan hittar du statistik över dansk grisproduktion, danska slakterier, export av grisar samt priser och produktivitet inom grisproduktionen i Danmark. Du kan både se statistiken grafiskt och som tabeller.

Se statistiken på engelska och tyska

Dansk grisuppfödning

I statistiken över dansk grisuppfödning kan du se det totala antalet grisuppfödare. Du kan också se vilka antal uppf¨dare som har med grisar och suggor, farmar med endast slaktgrisar, farmar med endast suggor och kultingar och andra grisfarmar.

se

Klicka här för att se grafiken som tabell


Antal grisar i Danmark

se

 Klicka här för att se grafiken som tabell


Dansk grisproduktion

se

  Klicka här för att se grafiken som tabell


Danska grisslakter

se

 Klicka här för att se grafiken som tabell


Vikt på danska grisslaktkroppar

se

 Klicka här för att se grafiken som tabell


Dansk export av levande grisar

se

 Klicka här för att se grafiken som tabell


Dansk levande gris och griskött

se

 Klicka här för att se grafiken som tabell


Priser för danska grisar

se

 Klicka här för att se grafiken som tabell


Produktivitet inom dansk grisproduktion

se

 Klicka här för att se grafiken som tabell