En hälsa med större fokus på balans och en nyfikenhet på nya sätt att kombinera mat är några av de trender som vi kommer att se mer av. Samtidigt är hållbarhet och omtanke fortfarande något som i allt högre grad påverkar konsumenternas beslutsprocesser.

Hälsa, transparens och hållbarhet är viktiga trender. Några av de viktigaste tendenserna eller strömningarna som definierar konsumtionen bärs upp av stora etablerade trender som hälsa, transparens, matengagemang, hållbarhet och genvägar till god mat.

Hälsa

Hälsa är en önskan som överskuggar allt annat hos konsumenter över hela världen och som bärs fram av en åldrande befolkning och förekomsten av livsstilssjukdomar. Hur man tolkar hälsa kan dock vara mycket individuellt, särskilt när det gäller vilka livsmedel och konsumtionsmönster som bidrar till hälsa och vilka som inte gör det. Konsumenterna går sina egna vägar i sökandet efter ett hälsosamt liv och använder t.ex. internet för att hitta en egen, individuell väg till hälsa.

Hållbarhet

Hållbarheten har verkligen kommit för att stanna och det beror på konsumenternas vilja att bevara miljön. Precis som hälsan är önskan om hållbarhet något som påverkar alla livsmedelskategorier och som flera viktiga livsmedelstrender är sprungna ur. Även här är det dock väldigt olika hur hållbarhet tolkas och används.

Genvägar och tidsoptimering

Genvägar och tidsoptimering är en jättetrend som kommer av upplevelsen av stress och problem med att hitta balans mellan arbete och fritid. Inom livsmedelsområdet kan denna trend översättas till "bekvämlighet" eller "genvägar till bra mat". Konsumenter över hela världen efterfrågar lösningar med kortare förberedelse- och tillagningstid, i form av snabb och enkel mat.

Transparens

Transparens är en trend som präglar efterfrågan på konsumtionsvaror i stora delar av världen. Konsumenterna bombarderas med information om livsmedel som kan verka oöverskådlig och motsägelsefull. Samtidigt hör vi konstant om livsmedelsskandaler som sår tvivel hos oss om matens kvalitet och säkerhet. Därför har konsumenterna ett behov av att känna till livsmedlens innehåll och ursprung.

Matengagemang

Matengagemang är, sist men inte minst, en stor trend som påverkar konsumenternas bild av livsmedlen. Konsumenterna har blivit mer intresserade och engagerade i mat och matlagning. För många konsumenter är mat en källa till fina upplevelser.